و هنگامی که خدا لبخند میزند

دستمو بگیر

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست؛

زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد؛

ای کاش من هم مثل او؛

به خدایم ایمان داشتم .
(آیة الله بهجت)

کلمات کلیدی
آخرین نظرات
 • ۱ دی ۹۵، ۱۱:۱۰ - ❤منتـــظر المهدی 313❤
  احسنت
۰۷
مرداد

منــــــــــ یک دخترمـــــــــ

به مادرم زهرا قسمــــــــــــ

نیاز بشود عزرائیــــــــــلتان میشوم...

کافیست به حرم عمه ام نزدیک شوید...

 • raha ــــــــ
۳۰
مهر

 • raha ــــــــ
۲۸
مرداد

 • raha ــــــــ
۲۱
مرداد

 • raha ــــــــ
۱۲
مرداد

اگر برهنگی تمدن است...

پس حیوانات از ما متمدن تر اند....

خانــــــــم برهنه ای که در خیابان های شــــــــهر راه میرود....

مدام این جمله را فریــــــــــــــــــــــــــاد میزند :

من یک حیوان هستم....!!!

 • raha ــــــــ
۱۰
مرداد

برادرمــــــــــ

حواست باشد...

چشم چرانی ابن ملجم او را قاتل علی کرد.....

باور نداری ؟؟؟ از قطامــــــــــ بپرس...

حواست باشد قاتل علی نشویــــــــــ...

 • raha ــــــــ
۰۶
مرداد

 • raha ــــــــ
۰۵
مرداد

اری هم وطن....

 

اری مسلمان...

 

این لحظه چند ؟؟؟

 


 

 

 

 

 

کمی اندیشیدن هم  بد نیست...

 

 

 • raha ــــــــ
۱۳
تیر

 • raha ــــــــ
۱۰
تیر

 • raha ــــــــ
۰۹
تیر

ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ ،

ﺍﻣﺎ ﻃﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ...!؟

ﮔﻨﺪﻩ ﻻﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.

ﺷﺎﻩ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻪ ،

می گفت:ﻃﯿﺐ ...

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻩ گفت:

ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ ،

ﺑﺮﻭ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻦ ...

ﮔﻔﺖ:ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﻃﺮﻑ ﮐﯿﻪ؟ 

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ:

ﻓﻼﻥ ﺟﺎ ...

ﺳﯿﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ...

ﻃﯿﺐ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩ !؟

ﮔﻔﺖ:

ﮐﯽ؟

ﮔﻔﺘﯽ ﺳﯿﺪه !؟

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ ...

ﮔﻔﺖ:ﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ !!!

ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ‏(ﺱ ‏) ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﯿﻢ ...!

( ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺑﯿﻮﻓﺘﻪ ﺭﻭ ﺯﺑﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ )

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ:

ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ،

ﻧﺎخنات ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﻢ ،

میدم ﺗﯿﮑﻪ تیکه ات کنن ...

ﮔﻔﺖ:ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ میخوای ﺑﮑﻦ ،

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ‏(ﺱ ‏) ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﻢ ...


ﺍنقدر شکنجه اش کردند ...

که ﻃﯿﺐ سینه سپر ،

ﺷﺪ ﻧﯽ ﻗﻠﯿﻮﻥ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺍعدﺍﻣﺶ ﮐﻨﻦ ،

ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ:

ﻃﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ؟

ﮔﻔﺖ:

ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ،

ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﻦ:

ﻃﯿﺐ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﮐﻦ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺸﻮ ﭘﯿﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﮔﻔﺖ:

ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻭ امثال ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻩ ،

ﺍﻭﻥ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﻣﺖ ﻣﻨﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...!

ﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ  ﺍﺩﺏ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ ‏(ﺱ‏) ...

" که شد حر انقلاب "
هم چیز به کنار...معرفت داشته باش...

 • raha ــــــــ